S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
IN TIME

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Marek Lysoněk, se sídlem provozovny Masarykova 199, Luhačovice, IČ: 69741948, DIČ: CZ7804064136 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující"). Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR.

 

Cena:

Uvedené ceny na internetu obsahují DPH a jsou konečné.
Vyšší sazba DPH (21 %) se vztahuje na veškeré čajové a kávové příslušenství. Nižší sazba DPH (15%) náleží těmto skupinám zboží: čaje, čajové směsi, byliny, káva, čokoláda, bonbóny, sladidla a pochutiny.

Ceny jsou platné od 1.1.2017.

 

Základní informace:


Po obdržení Vaší objednávky je zboží  zabaleno a připraveno k expedici. Je vám také zaslán informativní e-mail s potvrzením přijetí Vaší objednávky.  Objednávky expedujeme zpravidla do 1 až 5 pracovních dnů. Nastane-li neočekávaná situace (např. zboží není momentálně skladem, je - li na cestě od výrobce, skončila výroba...atd), neprodleně se s Vámi spojíme a navrhneme náhradu, vyřešíme situaci k Vaší plné spokojenosti.

Úhradu objednaného zboží je možné provést:


- hotově na provozovně (bez poštovného) Masarykova 199, Luhačovice. Vyzvednutí po předchozí telefonické domluvě (tel: +420 775 100 149).

- dobírkou (130,-Kč)

Objednané zboží je dodáváno prostřednictvím spediční společnosti In Time. Obvyklá doba dodání 2-5 dnů.

Expediční poplatky - poštovné a balné, převzetí zboží

Z expedičních poplatků účtujeme pouze poštovné, balné neúčtujeme. Pokud hodnota Vaší objednávky bude vyšší než 1.000,- Kč, expediční poplatky Vám nebudou účtovány. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Výše expedičních poplatků je závislá na změně cen poštovného.

Zasílací podmínky:

U objednávek nad 1.000 Kč na dobírku, do hmotnosti zásilky 30 kg je poštovné vždy zdarma. U zásilek nad 30 kg je poštovné účtováno podle tarifů přepravní služby. Cena bude sdělena individuálně.

 

Ochranna osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Pouze kupující, který má dle občanského zákoníku postavení spotřebitele, má práva uvedená v následujících bodech 6.1 až 6.5.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, ihned po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimka 1: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele.

Výjimka 2: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku potravin a zboží podléhající rychlé zkáze.

Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit částku kupní ceny, pokud ji kupující již prodávajícímu zaplatil. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.

 

Vrácení zboží

Zboží musí být naprosto neporušené, dobře zabalené a schopné dalšího prodeje. Pokud vrácené zboží zasíláte, zašlete jej pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato. Zboží zašlete na adresu: Čajový obchůdek, Masarykova 199, Luhačovice, 763 26.

Po přijetí zboží Vám bude příslušná částka vrácena poštovní poukázkou max. do 5 dnů ode dne přijetí zboží nebo reklamované zboží vyměněno. V případě osobního doručení Vám vrátíme příslušnou částku v hotovosti ihned nebo ihned zboží vyměníme.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce europa.eu/consumers/odr/.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 


NWQwYjg5OW